Spotkanie Stowarzyszenia ,,Obywatelska Kudowa”

      Dzisiaj dnia 4 czerwca 2018r. odbyło się kolejne spotkanie Stowarzyszenia Ok. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.    Tym razem żywą dyskusję wśród mieszkańców wzbudził zwiększający się ruch pojazdów w sezonie letnim oraz weekendowym w mieście uzdrowiskowym.

Mieszkańcy podnieśli sprawę potrzeby wprowadzenia rozwiązań infrastrukturalnych
(określenia możliwości budowy ronda w mieście oraz przy DK-8;  ,,uwolnienia” i przystosowania uliczek bocznych do odciążenia ulic głównych; rozważenia możliwości ruchu okólnego). Ruch pojazdów stale rośnie i będzie się powiększał z roku na rok, co powoduje korkowanie głównych ulic Zdrojowej i 1-Maja i w przyszłości zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu gminy.  

Z tym wiążą się również problemy z parkowaniem w mieście.
Pojawiały się postulaty mieszkańców o  kierowanie pojazdów na przygotowane do tego parkingi; możliwości  budowy parkingu przy tzw. Hydrobudowie; przygotowanie komunikacji miejskiej, aby zamiast własnych pojazdów turyści mogli się przemieszczać taką linią.
  Zdaniem mieszkańców niezbędnie powinno się zasięgnąć opinii biegłych ekspertów w sprawie wprowadzenia rozwiązań dotyczących komunikacji i parkowania w uzdrowisku. Takie rozwiązania i tak są nieodzowne w przyszłości.
Mając na uwadze stale pojawiające się  postulaty mieszkańców – stowarzyszenie OK tym bardziej uważa, że niezbędnym było uwzględnienie  takiej potrzeby w pkt. 6 programu OK – P9P.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie
Do zobaczenia!
Stowarzyszenie OK