Park Zdrojowy

Kudowskie źródła wody mineralnej zostały odkryte pod koniec XVII w. prawdopodobnie przez wędrownych mnichów. Pierwsza informacja o urządzeniach kąpielowych pochodzi z roku 1636. Nie wiadomo jak wyglądały te urządzenia kąpielowe. Możemy tylko przypuszczać, że tak samo jak w innych ówczesnych miejscowościach leczniczych; czyli drewniane szopy, gdzie w wannach z klepek drewnianych zażywano kąpieli.

Pierwszym znanym właścicielem uzdrowiska był Naczelny Dowódca wojsk cesarskich z okresu wojny trzydziestoletniej ( 1618 – 1648 ) Albrecht von Wallenstein, a następnie jego szwagier hrabia A. E.Terzky (Trćka). Pod koniec XVIII wieku zostały obmurowane źródła wody mineralnej oraz osuszono teren dzisiejszego parku zdrojowego. W 1772 r. zakończono budowę budynku dla kuracjuszy „ Zameczek”.

Baron Michał Stillfried w roku 1787 zakłada kudowski Park na wzór parków angielskich. W początkowych latach XIX w. park zostaje powiększony i ogrodzony.

Pierwotny zasadniczy układ zachował się do dzisiejszych czasów, pomimo wielokrotnych „modernizacji”. W roku 1847 właścicielem Kudowy zostaje Adolf von Goetzen. Jego działalność wpływa korzystnie na dynamiczny rozwój uzdrowiska. W roku 1850 A. Dulfos dokonał analizy chemicznej wód mineralnych i na podstawie tych analiz stwierdził, że wody te posiadają własności lecznicze. Następnie w roku 1870 miejscowy lekarz J. Jacob uznaje Kudowę za kurort leczący choroby serca. Tym samym Kudowa staje się pierwszym kurortem leczącym choroby serca na terytorium Prus. W 1906 r. zakończono budowę hotelu z teatrem (Polonia) oraz Domu Charlotty (Zakład Przyrodoleczniczy nr III).

W roku 1931 zbudowano budynek dzisiejszej pijalni wód mineralnych, połączony z salą koncertową i Nowymi Łazienkami I. Dzięki tym inwestycjom, uzdrowisko nasze zaczęło być modne i przyjmowało na leczenie co raz więcej kuracjuszy.

Przed II wojną światową kilka pensjonatów w Kudowie należało do rodzin żydowskich. Smutna historia jednej z rodzin została opisana w książce Jana Koplovitza „Bohemia, moje przeznaczenie”. Na kanwie tej powieści został napisany scenariusz 3 odcinkowego serialu telewizyjnego „Hotel Polanów”, nakręconego między innymi w naszym parku i w budynku Sanatorium „Polonia”. W rzeczywistości autor akcję powieści umieścił w hotelu „Austria”, którym był dzisiejszy budynek mieszkalny znajdujący się przy ulicy 1 -Maja pod numerem 6. Film ten po raz pierwszy został wyemitowany przez TV w 1983 roku.
Zamykając temat naszego Parku, nasuwa się propozycja wyemitowania dla Kudowian (i nie tylko) serialu „Hotel Polanów”, jednocześnie wykorzystując ten serial dla celów promocyjnych Kudowy (pole popisu dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu).

Henryk Cholawski
„ Obywatelska Kudowa” – OK