Mój dom na medal

Wpłynął do nas taki oto tekst, który zamieszczamy poniżej:                                           

 

,,27 kwietnia 2018r  ( piątek) w telewizji , na antenie ogólnopolskiej ukazała kilkakrotnie informacja z Kudowy Zdroju, w której zakpiono z kudowskiego tegorocznego konkursu „Mój dom na medal”. Pokazano na cały kraj i zagranicę wypowiedzi mieszkańców Kudowy Zdroju , że konkurs był jakby skrywany, że wpłynęła tylko jedna propozycja i ta jedna propozycja zajęła III miejsce. Ten rekord świata objaśniał na ekranie telewizyjnym burmistrz Piotr Maziarz , ale objaśniał niczego mądrze nie objaśniając , bo to nie da się rozsądnie objaśnić. Do tego świat dowiedział się od burmistrza kudowskiego, że nie ma w Kudowie Zdroju domu na medal. Ludzie komentują to jako rekord świata w bezmyślności. Są piękne domy , rewaloryzowane i niektóre domy rzeczywiście są na medal. Trzeba było ten konkurs nagłośnić , ale tego nie zrobiono. A dlaczego ? A co jest szczególnie nagłaśniane ? Paweł Franciszek Trzmiel”

 

Od redakcji:  
Dziękujemy za Pana uwagi i jednocześnie informujemy,  że temat konkursu ,,Mój dom na medal” był wielokrotnie poruszany przez mieszkańców na spotkaniach Radnych w latach poprzednich oraz w Stowarzyszeniu Obywatelskim OK i budził kontrowersje mieszkańców.  Również na spotkaniu Radnej Midor-Burak z wyborcami 25 kwietnia br., akurat mówiono o formule tego konkursu. Pojawiały się opinie mieszkańców, że konkurs ,,Mój dom na medal”, który od wielu lat cieszył się popularnością, w pewien sposób wytracił swoją ideę i stał się zbyt wąski i kontrowersyjny.  Na spotkaniu usłyszeliśmy, że komisja konkursowa nie brała pod uwagę faktycznego wkładu i zaangażowania mieszkańców (co jest DZIEŁEM) w utrzymanie historycznej architektury budynków, a także, że mieszkańcy zniechęcili się i postanowili nie przystępować po raz kolejny do udziału w tym konkursie; padły jeszcze inne ostre zdania, których nie zamieścimy.  
Jako Radna otrzymałam od wyborców propozycję, by formułę tego konkursu poszerzyć i dać jej szerszą nazwę, a mianowicie ,,Moje dzieło na medal”  i pod taką nazwą ją kontynuować. Są bowiem w Kudowie, ważne dla miasta, jako dzieła – nie tylko domy, ale także rozwiązania technologiczne, techniczne, organizacyjne, kulturalne, plastyczne itd itd –  kwalifikujące się do uznania, jako cenne dla wizerunku naszego miasta. To tylko może zachęcić do działań na każdej płaszczyźnie i wtedy do udziału w Konkursie wpłynie nie jeden wniosek mieszkańca, ale masę wniosków społecznych.

 

Projekt tak poszerzonej formuły konkursu pod nazwą ,,Moje dzieło na medal”  Stowarzyszenie OK zamieściło w swoim programie wyborczym na lata 2018-2022.

Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa” – OK