Spotkanie pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru

 Zdjęcia z dzisiejszego wydarzenia wykonane zostały przez – wiceprzewodniczącego  Stowarzyszenia OK, uczestnika spotkania –
Henryka Cholawskiego

 

                                         250 – lecie Konfederacji Barskiej

   W Miesiącu Pamięci Narodowej – 29 kwietnia 2018 r. pod  Pomnikiem Zesłańców Sybiru – odbyło się spotkanie zainicjowane przez Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa” – OK w celu oddania pamięci i wdzięczności naszym przodkom, jak również naszej żyjącej historii – osobom skupionym wokół Związku Sybiraków oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.  Osoby te ponosiły ogromne cierpienia za to, że były Polakami. 

    W tym roku obchodziliśmy ważne wydarzenie z historii naszego narodu –  250 lecie Konfederacji Barskiej, od której nastąpił początek cierpienia narodu Polskiego związanego z deportacjami na Sybir.   W walkach po stronie konfederatów wzięło udział ponad 100 tys. ludzi.  Stoczono kilkaset bitew i potyczek. Po upadku Konfederacji Barskiej część jej przywódców pozostała na emigracji, 14  tysięcy jeńców zesłano na Syberię.

      Z uwagi na to, że Konfederacja Barska wraz z Konstytucją 3 maja i Powstaniem Kościuszkowskim wpisały się w zbiorową pamięć Polaków jako przykłady walki o wolność, która zwłaszcza w okresie zaborów miała ogromne znaczenie dla przetrwania Narodu – dnia 8 czerwca 2017 r. Sejm RP podjął uchwałę, że rok 2018 będzie rokiem Konfederacji Barskiej.
Tak jak 250 lat temu nasz naród potrzebował odrodzenia, czego wyrazem było zawiązanie konfederacji, tak i my dzisiaj potrzebujemy wzmocnienia naszych więzi, jedności, odrzucenia podziałów, które są niezbędne do utrzymania wolnego, silnego narodu.
A silny naród – to zgodny naród.


W
imieniu Prezes Pani Wandy Moroz wypowiedział się jej Zastępca Pan Marian Sozański, który serdecznie podziękował za pamięć i przybliżył zebranym cierpienia z jakimi borykali się zesłani na Sybir Polacy.

Następnie – wieloletni Dyrektor  Muzeum na Pstrążnej, historyk, autor wielu artykułów i książek  historycznych – Pan Bronisław MJ Kamiński wygłosił przemówienie na temat Konfederacji Barskiej i wyraził pogląd, że ,, Od Konfederacji Barskiej do „Solidarności” jest bliżej niżby się mogło wydawać. Trzeba bowiem dostrzec polską tradycję polityczną, republikańską z miejscem religijności jako sprawy wspólnotowej  i ewolucję tej tradycji ku dzisiejszym wyzwaniom.”  Przybliżył nam również postać  przewodnika duchowego konfederacji – Ojca Marka – z którego portretem przybył na okoliczność dzisiejszej uroczystości. Zebrani złożyli podpisy na odwrocie portretu, by upamiętnić spotkanie pod pomnikiem.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Młodzież wraz  z Panią Sylwią Bielawską – nauczycielem historii – przygotowała  program artystyczny, jako wyraz pamięci i wdzięczności.  Liczymy, że następnym razem młodzież również się pojawi, bo od niej zależeć będzie kreowanie historii w prawdzie, szacunku oraz pamięci i wdzięczności.

 Obecna na spotkaniu Pani z Czech, która specjalnie przyjechała z Nachodu na tę okoliczność  wyraziła zachwyt, że my Polacy potrafimy dbać o pamięć i historię. Powiedziała, że następnym razem również chętnie przybędzie.

W dzisiejszej uroczystości wzięła również udział dziennikarka z ,,Gościa Niedzielnego”, która wyraziła chęć uczestnictwa  w następnych naszych spotkaniach obywatelskich poświęconych ważnym wydarzeniom.

 Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim zebranym, w szczególności młodzieży.
Do następnego spotkania pod pomnikiem.

Pamiętajmy!
Bo ,,Pamięć jest spoiwem narodu”  – i dopóki ona istnieje, dopóty istnieje naród.

Marta Midor-Burak
Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa” – OK