Razem z Tobą działajmy na rzecz Kudowy – Wspólnie z Tobą możemy zrobić więcej!

 Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa” –  jest  zwolennikiem idei szerzonej przez Kongres Obywatelski.
Uważamy, że idea społeczeństwa obywatelskiego powinna być tym, co powinno przyświecać nam w  zbliżającej kadencji 2018-2023 oraz tym co powinno nas łączyć.

 

 Komitety wyborcze powinny skupić się przede wszystkim na  budowaniu programów dla Kudowy, mających na celu rozwój gminy i dobro mieszkańców.  
Każdemu w naszym mieście, niezależnie od przynależności: w sferze politycznej, wyznaniowej etc. – należy się szacunek. Ideologia zaś  – jaką reprezentuje dany mieszkaniec – to jego prywatna sprawa i nie powinna być przeszkodą we współdziałaniu dla dobra gminy.

  Nasze stowarzyszenie uważa również, że powinny toczyć się rozmowy  o rozwoju, o programie dla gminy – i brać w nich udział powinni przedstawiciele grup społecznych –  sympatyków dowolnych partii politycznych i ugrupowań społecznych. W tak małej gminie – liczącej 10 000 mieszkańców – to 10 000 różnych przekonań, sympatii, a w szczególności obszarów do współdziałania i tak  do tego podchodzimy.
My- wszyscy mieszkańcy tego miasta – powinniśmy skoncentrować się na dobrej ,,polityce gminnej”: polityce rozwoju, ,,otwartych drzwi”, i inicjatyw społecznych, od których zależy nasza przyszłość – i to powinno nas łączyć.


 Stowarzyszenie OK sympatyzuje z ludźmi  niezależnie od ich przekonań;  sympatyzujemy z ludźmi, którzy mają dobre programy i chcą je wspólnie realizować!   Jesteśmy jednocześnie otwarci na wszelkie rozmowy – ,,każdy z każdym” – które dotyczyć będą spraw istotnych dla gminy;  współpracować chcemy z każdą osobą, grupą społeczną, które będą działać z korzyścią dla miasta.  Bowiem każdy, kto chce służyć temu miastu, mieszkańcom Kudowy-Zdroju oraz wpływać na rozwój naszej małej ojczyzny, może liczyć na naszą współpracę.
 Stowarzyszenie