SPOTKANIE STOWARZYSZENIA OK

 Dzisiaj dnia 5 marca 2018r. odbyło się spotkanie Stowarzyszenia ,,Obywatelska Kudowa” – Ok.

 

     Tematem było odczytanie Ankiety –  OCZEKIWAŃ MIESZKAŃCA KUDOWY-ZDROJU –  przygotowanej i przeprowadzonej przez stowarzyszenie OK miesiąc wcześniej.
Pan Adam Frankowski przedstawił sprawozdanie z ankiety.

   Zebrani żywo zwrócili uwagę, że gmina powinna umożliwiać, promować i budować aktywność społeczną. Mieszkańcy chcieliby, żeby były jakieś świetlice, jak najbliżej domów, żeby mogli się spotykać, naradzać,  posłuchać jakichś wykładów lub informacji.  O to powinien zedbać Urząd Miejski, czyli Burmistrz i jego jednostki.

    Stowarzyszenie OK jest zdania, iż niezbędnym jest położenie nacisku gminy na tworzenie  Ośrodków Dzielnicowych, które skupiać będą mieszkańców w – świetlicach lokalnych. Takie rozmowy toczyły się już wcześniej w pracach nad strategią po roku 2018, a mianowicie, chodziło o to, by usprawnić działalność  tzw. ,,Domu Kultury” poprzez jego decentralizaję – w ośrodkach dzielnicowych, w których kwitłyby i rozwijały się inicjatywy lokalne. KCKiS powinno być jedynie ośrodkiem centralnym, koordynującym takie ośrodki dzielnicowe – świetlice, oraz powinno skupić się przede wszystkim na rozwijaniu bazy sportowo-rekreacyjnej.   Wszyscy byli zgodni, co do tego, że Dom Kultury i Ośrodki Dzielnicowe, których brakuje, powinny być udostępniane mieszkańcom nie tylko do południa, czy do godziny 15:00  do piątku – kiedy dzieci, młodzież i mieszkańcy z reguły uczą się, pracują – lecz powinny funkcjonować w godzinach popołudniowych, aż do późnych godzin wieczorowych z sobotą i niedzielą włacznie, bo wtedy właśnie mieszkańcy mogą spędzić wspólnie czas integrując się w kołach zainteresowań. Jako przykład mieszkańcy podawali wzory ,,zza miedzy”  – rodem od naszych sąsiadów Czechów, którzy aktywnie działają w sferze budowania kultury i sportu od najmłodszych lat.
 W takich Dzielnicowych Ośrodkach Kultury mogłaby być promowana nauka na instrumentach i ,,tworzyłyby się”  własne talenty kudowskie, co uatrakcyjniałoby nasze miasto. Słusznie padło zdanie pośród uczestników dzisiejszego spotkania,  że w mieście Festiwali Moniuszkowskich, powinno się zwrócić szczególną uwagę, by kształcić już od najmłodszych lat umiejętność gry na instrumentach; a to, że prawie nikt naszych dzieci nie uczy tej umiejętności, stawia nasze moniuszkowskie miasto w złym świetle na tle muzykalnego świata.
     Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa” – serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom dzisiejszego spotkania za obywatelską troskę o nasze miasto oraz chęć współuczestnictwa w budowaniu gminy atrakcyjnej dla turystów, ale przede wszystkim dla samych mieszkańców.
Do Zobaczenia!
Marta Midor-Burak
Przewodnicząca Stowarzyszenia