Spotkanie konsultacyjne w szkole

Zdjęcia zostały wykonane przez uczestnika spotkania – Henryka Cholawskiego

     Dnia 22 lutego 2018 r. w ramach ogólnopolskiego programu ,,Aktywne Szkoły MultiSport”, edycja 2017/2017 w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, odbyły się Warsztaty Konsultacyjne. Zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z programem na stronie http://www.aktywneszkoly.pl 

Spotkanie było prowadzone przez sympatycznego Instruktora – Pana Piotra Gajdę – który zaangażowany jest w działalność w Organizacji V4 Sport, która współpracuje z dwoma organizacjami międzynarodowymi i ma na celu walkę z siedzącym trybem życia. Spotkanie otworzyła delegowana przez Pana Dyrektora Jerzego Łukasika do koordynacji tego programu  – nauczyciel- Pani Anna Baczmańska. Obecni na spotkaniu byli: przedstawiciele samorządu kudowskiego i stowarzyszeń, przedstawiciele kadry pedagogicznej, rodzice i dzieci.

  Nasza szkoła przeszła wstępną kwalifikację i znalazła się na liście 49 szkół dopuszczonych do I etapu, z czego zostanie zakwalifikowanych do projektu tylko 35 placówek oświatowych.

 

     Podróż w przeszłość

 

     Pan Piotr wybrał nas na wycieczkę do czasów, które my dorośli świetnie pamiętamy: czasy kiedy potrafiliśmy aktywnie spędzać czas z dala od wynalazków cywilizacji – które zmieniły naszą przestrzeń, gdzie ,,idę grać w piłkę” oznacza dzisiaj – idę pograć na konsoli.
Czasy gry w klasy, gumę, kapsle, zabawy na boisku – pobudzały wyobraźnię, integrowały i dawały kompetencje na przyszłość.
Choć takie zajęcia budzą nostalgię w dorosłych, to nasze dzieci nie bardzo to rozumieją, ponieważ spędzają czas inaczej. Jak pięknie powiedział Pan Piotr; ,,Naszym Fecebookiem był – trzepak!”. Kiedyś nie było problemów z frekwencją na boiskach, dzisiaj mamy boiska, ale jakby mniej aktywne, opustoszałe…
Można to zmienić, wręcz trzeba!

 Alarm WHO!

 

Jak wskazuje Światowa Organizacja Zdrowia, żeby dziecko było zdrowe , musi dziennie spędzać ,,w ruchu”  przynajmniej jedną godzinę; 80% otyłych nastolatków pozostanie otyłymi w wieku dorosłym – stąd wzrosnie zachorowalność na choroby cywilizacyjne, a co za tym idzie Państwo będzie więcej płacić na leczenie obywateli, podczas kiedy mogłoby przeznaczać te środki na profilaktykę zdrowego trybu życia. Aktywny Obywatel = aktywny mózg = zdrowy Obywatel = same korzyści!

     Pobudzajmy mózg aktywnością! Test

 

    

Przedstawiono nam test, z badań, w którym podzielono zespół na 2 grupy, które miały pisać test przez pół godziny. I grupa –  A – pisała pracę na siedząco przez pół godziny; II grupa – B mogła robić to tak jak chce, ruszając się przy tym.
Wyniki: Test grupy aktywnej wypadł lepiej.  Badania elektromagnetyczne mózgu aktywnych i nieaktywnych wypadły korzystnie dla grupy B.
A zatem włączajmy mózgi naszą aktywnością.

   Jest o co powalczyć!

 

 

 Tak jak powiedziałam na wstępie, nasza szkoła przeszła pierwszy etap (kwalifikację). Znaleźliśmy się na drugim etapie – ROZGRZEWKI.  By przejść do następnego etapu ubiegania się o środki na poprawę aktywności naszych dzieci, powinien zostać stworzony i  wdrożony – Plan Działania – plan małych zmian, nie wymagający wielkich nakładów.
 Pan Piotr powiedział: ,,Przyjeżdżamy do ludzi, którym chce się działać”, ,,do szkół, którym się chce”, ,,czy my jako społeczność:  Dyrekcja, Rodzice, samorządy…- współpracujemy ze sobą?”
Zastanówmy się wszyscy, co wspólnie możemy zrobić, by przyszłość nasza była zdrowsza!
Marta Midor-Burak