Spotkanie w Starostwie Powiatowym

   Dnia 15 lutego 2018 roku w Starostwie Kłodzkim  odbyło się spotkanie środowisk skupiających emerytów i rencistów oraz  organizacji działających na ich rzecz.

 

    W spotkaniu uczestniczyłam wraz z Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia ,,Obywatelska Kudowa”OK – Panem Henrykiem Cholawskim.  Zostało ono zainicjowane przez przedstawicieli grup senioralnych i dotyczyło utworzenia Społecznej Rady Seniorów Powiatu Kłodzkiego. Spotkanie prowadził Pan Starosta Maciej Awiżeń; obecna była również Poseł  Pani Monika Wielichowska.
Głównym tematem było ustalenie, w jaki sposób wyłonić 14 – osobową RS w tak wielkim okręgu, jakim jest Starostwo Kłodzkie.

 

Po rzeczowej dyskusji i przy naszym czynnym współudziale ustalono co następuje:

 

1. Powiatowa Rada Seniorów będzie organem społecznym mającym funkcję opiniodawczą, konsultacyjną, doradczą i inicjującą – w zakresie wspierania działań własnych seniorów.
2. Każda gmina ma zaproponować jednego przedstawiciela, wyłonionego z organizacji działających na jej terenie – zajmującymi się seniorami i działąjącymi na ich rzecz.
3. Może się to odbyć poprzez spotkanie burmistrzów, wójtów  z organizacjami danego terenu.
4. Obsługę Rady Seniorów będzie zapewniało Starostwo Powiatowe.
5. Przedstawiciel Powiatowej Rady Seniorów będzie koordynatorem i łącznikiem miedzy powiatem, a miejscowością,  w której mieszka.

6. Burmistrzowie i wójtowie mogą powołać na swoim terenie Gminne Rady Seniorów.

 

    Jestem pod wrażeniem jakości całego spotkania, które było bardzo rzeczowe i konstruktywne; przyszli na nie ludzie, którzy działąją w środowisku ludzi starszych, znają ich potrzeby i oczekiwania.  Po tym spotkaniu ufam, że do SRS Powiatu Kłodzkiego zostaną wybrani ludzie mądrzy, aktywni z wspaniałymi inicjatywami, które przyczynią się do zaspokajania potrzeb pokolenia III Wieku.

Ewa Ziniak
Stowarzyszenie 
Stowarzyszenie KSPON
Zdjęcia zostały wykonane przez uczestnika spotkania – Henryka Cholawskiego