HAŁAS, ZANIECZYSZCZENIE, INFRASTRUKTURA w uzdrowisku- wizja lokalna

Powyżej zdjęcie przy przejściu dla pieszych (DK8).  Przedstawiciele Stowarzyszenia OK – od lewej: Adam Frankowski, Aneta Franus-Grzeszcz, Ewa Ziniak, Marta Midor-Burak, Henryk Cholawski.

 

Wizja lokalna

 

 W dniu 14 lipca 2017r. Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa”- OK dokonało wizji lokalnej w miejscu wysokiej emisji hałasu przy drodze  międzynarodowej E 67 (DK 8) w rejonie przejścia dla pieszych, przy którym jest zainstalowany sygnalizator z sygnałami dla pieszych.     

Powodem tej wizji były zgłaszane do Stowarzyszenia sygnały społeczne od mieszkańców zamieszkujących budynki położone przy DK8. Stowarzyszenie postanowiło zbadać tę sprawę.

Od roku 2004, kiedy zniesiono granicę celną, ruch samochodów ciężarowych zwiększył się wielokrotnie. Ponadto od roku 2007,  kiedy Polska przystąpiła do układu z Schengen, zwiększył się ruch pojazdów osobowych oraz autobusów. Aktualnie ruch pojazdów na tej drodze jest tak duży, że pojazdy poruszają się w kolumnach.
Zdaniem mieszkańców zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych (przezroczystych) takich, jakie zamontowane są po prawej stronie między Szczytną a Polanicą-Zdrój (jadąc od strony Kudowy) albo przy szkole w Nysie –  ograniczyłoby ich codzienny dyskomfort.

Zdjęcia przesłane przez jedną z mieszkanek, przedstawiające rozwiązania jakie zostały zastosowane w Nysie – przezroczyste ekrany dźwiękochłonne.

Mieszkańcy informują, że indywidualnie zgłaszali o swoich problemach i nawet zaproponowano niektórym, że zamontowane zostaną przy ich posesjach ekrany błotne, na które oni nie wyrazili zgody – gdyż nie chodziło mieszkańcom o błotne, lecz o ekrany akustyczne.

 

Przejście dla pieszych, przy którym zamontowany jest sygnalizator dla pieszych

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia OK udali się bezpośrednio w miejsca wysokiego hałasu: przy sygnalizatorze świetlnym dla pieszych przy ul Głównej (DK8), jak również na posesje mieszkańców ulicy Nad Potokiem (równoległa do DK8) oddzielonej rzeką. Zarówno przy samej DK8, jak i Nad Potokiem i Polnej – stwierdzono, że emisje hałasu są bardzo wysokie i uciążliwe, z tym, że hałas przy ul. Głównej jest bezpośredni, a przy odciętej  rzeką ulicy Nad Potokiem  dochodzi do zjawiska odbijania hałasu powodując wibracje i wysokie natężenie emisji.
Zdaniem Stowarzyszenia ,,Obywatelska Kudowa” – OK niezbędne jest przeprowadzenie profesjonalnych pomiarów natężenia hałasu w pobliżu tychże posesji, oraz podjęcie stosownych działań ukierunkowanych na ograniczenie warunków uciążliwych wpływających na ciągły dyskomfort zamieszkujących tamte okolice.
Znaczący wpływ na natężenie hałasu  ma  sygnalizator z sygnałami dla pieszych  –  samochody ciężarowe, autobusy i inne pojazdy zatrzymują się przed sygnalizatorem- hamując i następnie ruszając – co zwiększa natężenie hałasu i dyskomfort życia mieszkańców. Sygnalizator jest niezbędny, by mieszkańcy z oddalonych osiedli Kudowy mogli bezpiecznie przejść przez ulicę DK8.

 

Zdjęcia wykonane w pobliżu sygnalizatora świetlnego przy drodze  międzynarodowej E 67 (DK 8)  – w miejscu wysokiego natężenia hałasu.

 

Miasto uzdrowiskowe – szczególna ochrona klimatu

 

Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa”  dostrzegło na tym obszarze drugi poważny problem, a mianowicie ze względu na zwiększone natężenie ruchu (w szczególności  w okresie sezonu wakacyjnego) dochodzi częstokroć do korkowania  pojazdów przed sygnalizatorem z sygnałami dla pieszych  – w wyniku czego samochody ciężarowe, autobusy i inne pojazdy zatrzymują się przed sygnalizatorem- hamując i następnie ruszając – co zwiększa wydalanie CO2 do atmosfery.
Zauważyć należy, że nasze miasto jest gminą uzdrowiskową, w której powinniśmy czynić wszelkie możliwe starania, by ograniczać wpływy niekorzystnych substancji do atmosfery.

    Zdaniem Stowarzyszenia ,,Obywatelska Kudowa” – OK – do sprawy powinno się podejść kompleksowo,  dlatego warto rozważyć możliwość zbudowania kładki dla pieszych pod istniejącym mostem, co ograniczyłoby emisję CO2, a zarazem natężenie hałasu na tym obszarze; dodatkowo jest to rozwiązanie korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych i dzieci idących do szkoły z oddalonych osiedli.

Jako przykład może posłużyć trasa rowerowa biegnąca pod mostem na byłym przejściu granicznym w Słonem.

Most za przejściem granicznym.

 

Zdjęcie  mostu w Kudowie przy DK8.   

Zdjęcia wykonał Henryk Cholawski.

 

    Stowarzyszenie OK zwraca się do Bumistrza Miasta Pana Piotra Maziarza o poczynienie kroków w imieniu Gminy Kudowa-Zdrój w sprawie, która była przedmiotem wizji lokalnej, jak również możliwości działań dotyczących rozwiązań infrastrukturalnych z uwagi na stale rosnące zanieczyszczenie klimatu oraz wymagania jakie powinna spełniać gmina uzdrowiskowa. Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa” postanowiło również w imieniu własnym i  mieszkańców,  zwrócić się w tej sprawie, sygnalizując o istniejących problemach do GDDKiA (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad).

Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa” – OK