REKULTYWACJA SKŁADOWISKA w Kudowie- nadzór gminny to nasz obowiązek!!!

Zdjęcie przedstawia częściowo zrekultywowane wysypisko odpadów w Kudowie
_________________________________________________________________________

 Ponieważ sprawa ma ogromne znaczenie dla jakości środowiska naturalnego w którym zamieszkujemy i będą mieszkać nasze dzieci, a charakter uzdrowiskowy naszej gminy obliguje nas do szczególnej dbałości, toteż uważam, że gmina powinna dołożyć najwyższej staranności w tym zakresie. MMB