Etat, etat,… – i co dalej?

   Nabycie umiejętności i osiągnięcie w życiu zawodowym tego, co nam sprawia przyjemność a przynosi dochód to niezwykły dar od losu. Osiągnięcie tego przynosi nam poczucie profesjonalnego spełnienia. W takim momencie dosyć często pochylamy się nad tematem: „a może tak spróbować się usamodzielnić? (zawodowo)”. Oczywiście dla każdego z nas ten moment może pojawić się w okresie bardzo różnym. I zaczynają się rozmyślania…:
– skąd wziąć kapitał, aby zacząć….,
– jak/komu sprzedać produkt lub usługę….,
– jak przy tym zapewnić utrzymanie sobie, rodzinie, najbliższym…,
– co z kosztami? czy nie przerosną mnie zanim zacznę zarabiać? itd.
Odpowiedzi na powyższe lub inne pojawiające się wątpliwości zależą od rodzaju działalności, doświadczenia, zdobytych już biznesowych kontaktów i wielu innych czynników, których wypadkową jest szeroko pojęty sukces.

                        W najbliższym czasie…
Koniec roku 2016 jest okresem, w którym zaczynają finalizować się programy unijne w ramach perspektywy na lata 2014-2020. Jednym z priorytetów tych działań jest aktywizacja mikroprzedsiębiorstw (ich powstawanie i rozwój) poprzez poczynania prowadzące nie tylko do ich powstania, ale również wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania. Pomoc w tworzeniu małych firm obejmować będzie trzy płaszczyzny: grant na stworzenie dla siebie miejsca pracy, profesjonalna pomoc w budowania planu działania firmy, wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów (składki Zus, najem lokalu, koszty eksploatacyjne itd.). Instytucji będących pośrednikiem w przyznawaniu tych środków będzie wiele. Każda z nich opracowuje/ma opracowany własny regulamin określający tryb i zasady przyznawania wsparcia.

                           Chcemy już zacząć…
Dzisiaj kilka słów o wsparciu, którego termin jest najbliższy. Lokalna grupa działania działająca m.in. na terenie Ziemii Kłodzkiej, do której terytorialnie należy nasze Miasto – Kłodzka Wstęga Sudetów – ogłosiła nabór pomysłów na stworzenie innowacyjnego biznesu, w efekcie którego można otrzymać bezzwrotne wsparcie do wys. 100 tys. zł. Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.kws.org.pl. Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane w procesie indywidualnych konsultacji. Zapewnione merytoryczne wsparcie specjalistów gwarantuje wypracowanie biznesplanu, który jest kierowany razem z wnioskiem do UMWD (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) w celu podjęcia decyzji co do przyznania dotacji. Dopiero po tym etapie podpisywana jest umowa o wsparcie i wypłacane środki. Warto mieć na uwadze, że Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa dysponuje środkami nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla organizacji pozarządowych.

O kolejnych możliwościach wsparcia firm czy instytucji niepublicznych niebawem…

Aneta Franus-Grzeszcz
Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa”