KONDOMINIUM – idea przyszłości

                          Kondominium idea przyszłości


W związku ze swoim skrzywieniem zawodowym w 2013 roku podjąłem trud, a jednocześnie z przyjemnością odwiedziłem, zwiedziłem i zapoznałem się z ideą Kondominium w Belgii, która zaimplementowana na naszym gruncie, mogłaby stać się w pewien sposób kołem zamachowym dla rozwoju miast w trosce o swoich mieszkańców.

                                        ,,Kondominium – co to takiego?

Kondominium w Belgii to taki wydzielony obszar terytorialny, gdzie w sposób kompleksowy różne instytucje zdrowotne i socjalne zajmują się osobami starszymi i chorymi.
W samym centrum tego obszaru znajduje się Dom Pomocy Społecznej, który jest instytucjonalną formą pomocy dla osób nie radzących sobie już samodzielnie w środowisku zamieszkania, a  które nie są już w stanie samodzielnie mieszkać we własnym domu, z powodu choroby czy ogólnej sprawności psychofizycznej.
Dom Pomocy Społecznej otoczony jest domami, osiedlami, gdzie mieszkają samodzielnie starsi ludzie korzystający ze wszelkich usług świadczonych przez Kondominium. W ich zakres wchodzi pomoc lekarza, pielęgniarki, opiekuna,  rehabilitanta itd. Najdalej od Domu Pomocy Społecznej mieszkają najsprawniejsi, którzy wraz z wiekiem i spadkiem sprawności przenoszą się coraz bliżej tej instytucji, by w końcu w niej zamieszkać. W Kondominium funkcjonują restauracje, teatr i kino, parki i deptaki, funkcjonuje komunikacja miejska i wszystkie służby jak w małym miasteczku. Pracują tam lekarze, pielęgniarki, opiekunowie i ,,rożnej maści” terapeuci, czy nawet tak zwani organizatorzy czasu wolnego.  Wszystko jest nastawione na pomoc i wsparcie osób starszych w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb, jak również potrzeb wyższego rzędu.

                                                          Kondominium
                                                 szansą dla nas wszystkich

Belgowie i generalnie kraje zachodniej czy północnej Europy bardzo mocno rozwinęli świadczenia  dla osób starszych. Wspierają ich różnego typami usług, mając w świadomości oczywistą prawdę, że im dłużej człowiek wykazuje się pełną sprawnością, tym dłużej nie stanowi on obciążenia dla wszystkich pozostałych obywateli czy też członków ich własnych rodzin. Kondominium daje szansę, przy niewielkim na początku, a z czasem coraz większym wsparciu na pełne i bogate przeżywanie schyłku naszej sprawności. Daje poczucie przynależności do określonej grupy społecznej, oraz umożliwia uniknięcie starzenia w samotności, co przy dzisiejszej sytuacji demograficznej jest jedną z większych bolączek naszych czasów.

                                                         Kondominium
                                             perspektywa dla Kudowy?

                                                 warto o niej rozmawiać

Kudowa-Zdrój spełnia wiele wymagań by stać się takim Kondominium, wręcz posiada wszystkie atuty w celu przystosowania się do świadczenia takich usług, z wyjątkiem Domu Pomocy Społecznej z prawdziwego zdarzenia. Posiadamy dobrze przygotowane kadry socjalne, z uwagi na uzdrowisko pracuje i mieszka tu wielu lekarzy czy pielęgniarek, na brak profesjonalnie przygotowanych pracowników nie można narzekać.
Rozszerzenie usług w takim kierunku i w taki sposób, może dać w przyszłości Kudowie rozwój i zagospodarowanie przestrzeni, miejsca pracy, a nawet zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne i socjalne dla wszystkich pokoleń zamieszkujących nasze piękne miasto.
To tylko idea, to aż idea, ale na pewno warto o niej dyskutować, gdyż z idei rodzą się wielkie rzeczy, a Kudowa zasługuje na to,  by się rozwijać i jednocześnie dbać o swoich mieszkańców, którzy związali siebie, swoje rodziny i swoją przyszłość z naszym pięknym miastem.

Stowarzyszenie ,,Obywatelska Kudowa”
Adam Frankowski